ikustate handiko

eusk. ikustate handiko; gorputz ederreko; itxura oneko/ederreko; planta oneko/ederreko

gazt. de buen ver

ing. good-looking

Intza proiektua eta Word Reference hiztegia

—   Hain airoski zerabilan luma, dena pindar, eskuaraz ala erdaraz! Araberako mintzatzalea bertzalde, edozoin hizkuntzetan. Egia-erran, gaineratiko dohainez ere fagoratua zen. Trakaz, kopuraz ala itxurez zinez ohargarria eta bere jitez arras gozo, ikustate handikoa.
ETCHEBERRY, J. B.
Hazparneko misionestak, 1986.
(Intza Proiektua)

ikustate handiko (FlickrCC, Michael Taggart Photography)

ikustate handiko (FlickrCC, Michael Taggart Photography)