zumarrari garia eskatu

eus. zumarrari garia eskatu / harriak harrikumerik ez izan / arrantzura larrera joan / haltzagana fruitu bila joan

gazt. pedir peras al olmo

ing. get blood from a stone / get blood from a turnip

fr. demander la lune

port. dar murro em ponta de faca

Gaztelaniazko Esamoldeak Euskaraz eta Word Reference hiztegia

Azalpena:

  • Ezinezkoa (edo gehiegi) eskatu.
  • Pedir algo imposible, algo que no es natural o querer exigir demasiado.

Testuinguruan:

Edortak ez du maila nahikorik proiektu hori gidatzeko; alferrik da zumarrari garia eskatzea.

gari

zumarrari garia eskatu (Wikimedia Commons)