Hortzik ez eta intxaurrak ukan

eus. Hortzik ez eta intxaurrak ukan. (Ez dagokiona ukan)

gazt. Da Dios almendras al que no tiene muelas. (Se emplea con ironía para aludir a quien no puede aprovechar las riquezas o los beneficios que recibe.)

fr. Dieu donne des amandes à qui n’a pas de dents.

kat. Déu dóna faves/pa a qui no té queixals.

gal. Dá Deus (as) noces a quen non ten dentes.

Jateko ortzik ez duenak, iltxaurrek izaten ttik (dizkik). Nafarroako Esaera Zaharrak, Etxaleku.

Hortzik ez eta intxaurrak ukan

Hortzik ez eta intxaurrak ukan (FlickrCC, cafemama)