zazpi etxeko herrian galdu

eus. zazpi etxeko herrian galdu/ putzu txikian ito / hego haizerik gabe zoratu/ ditarekada bat uretan ito

gazt. ahogarse en un vaso de agua

ing. to make a mountain out of a molehill

fr. se noyer dans un verre d’e

Gaztelaniazko esamoldeak euskaraz [pdf] eta Word Reference hiztegia

Ez zen zazpi etxeko herrian galtzen zen horietakoa, baina azkenaldiko gertakizunek erabat gainditua zuten.  

Ilustrazioa: Yera Sánchez (http://sorginorratzak.wordpress.com/)

Ilustrazioa: Yera Sánchez @yerayerayera (http://sorginorratzak.wordpress.com/)